Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh an toàn lao động nhóm 4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC NHÓM 4 CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 4 – NGƯỜI HỌC NGHỀ, TẬP NGHỀ, THỬ VIỆC) Theo nghị định số 44/ NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động   STT Nội dung huấn luyện Thời gian huấn luyện Xem thêm…

Nội dung chương trinh dan toàn lao động nghiêm ngặt

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG (N3) AN TOÀN NGHIÊM NGẶT CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 3 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC NGHIÊM NGẶT NGUY HIỂM) Theo nghị định số 44/ NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.   STT Nội Xem thêm…

Khóa học cán bộ chuyên trách về an toàn lao động của công ty

NỘI DUNG HỌC NHÓM 2: CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN LĐ CỦA CÔNG TY CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 2 – CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN LĐ CỦA CÔNG TY;  NGƯỜI LÀM QUẢN LÝ KIÊM PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ATVSLD) (Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016  quy định về Xem thêm…

Khóa học huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

NỘI DUNG HỌC NHÓM 1: CẤP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 1 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ) (Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động)   STT Nội dung huấn luyện Thời gian huấn luyện (giờ Xem thêm…

Điều kiện du học Nhật Bản

Điều kiện và thủ tục bảo lãnh du học Nhật Bản Nhật Bản là một quốc gia vô cùng phát triển với nhiều điều thú vị, tuyệt vời của nền giáo dục chất lượng thuộc top hàng đầu thế giới. Bởi vậy đa số các bạn trẻ tại Việt Nam cũng như toàn thế giới đều rất ao ước được du học tại Xem thêm…

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP – CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

Chương trình đào tạo Lịch Hà Nội Lịch TP. Hồ Chí Minh Học phí đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động K1: 10/5/2019 K2: 25/5/2019 K1: 10/5/2019 K2: 25/5/2019 Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản K1: 17/5/2019 K2: 16/5/2019 K1: 17/5/2019 K2: 16/5/2019   800.000 Khóa học nghiệp Xem thêm…