Chứng chỉ an toàn theo nghị định 44

                                    THÔNG BÁO

V.v. Mở lớp an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định:140/CP

  1. Giấy chứng nhận số:85/2019/GCN Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, theo nghị định: 140/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định: 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, mới ban hành.
  2. Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động:
  3. Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: Dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

3.1 1. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

3.2 2. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

3.3 3. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

3.4 4. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

3.5 5. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5

3.6 6. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6

Cụ thể:

Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động:

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 .

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động:Dựa trên điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP.

III. Chứng chỉ, chứng nhận an toàn lao động:

Học viên tham gia khóa học và thông qua sát hạch, kiểm tra sẽ được cấp:

– Chứng nhận an toàn lao động với nhóm 1, 2, 5, 6 (thời hạn 2 năm);

– Thẻ an toàn với nhóm 3 (thời hạn 2 năm);

– Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (thời hạn 2 năm);

– Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0989 262 484 – 0978 588 926 – 0987 577 377 ( Phòng tư vấn đào tạo)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *