Mở lớp đào tạo thi và cấp chứng chỉ vận hành lò hơi

Chương trình được xây dựng dựa trên yêu cầu kiến thức cơ bản cần cung cấp cho học viên vận hành lò hơi và bám sát theo yêu cầu đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, theo Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 37/2005/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29/12/2005 và theo Xem thêm…

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9 NĂM 2022 – CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

        Chương trình đào tạo         Lịch Hà Nội     Lịch TP. Hồ Chí Minh      Học phí      đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động  K1: 10/10/2022 K2: 25/10/2022 K1: 10/10/2022 K2: 25/10/2022 Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ Xem thêm…