Mở lớp Đào tạo các kỹ năng tổ chức hội nghị hội thảo hội họp

KỸ NĂNG TỔ CHỨC HỘI HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO CHO CƠ QUAN THÔNG BÁO Về việc Tổ chức Mở lớp Đào tạo các kỹ năng tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Hội họp cho  Cơ quan, Doanh nghiệp   Công ty Cổ phần Giáo dục Phương Đông xin  gửi tới quý học viên lời chúc sức khoẻ và thành Xem thêm…

tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước năm 2017

BỒI DƯỠNG QL NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN & CHUYÊN VIÊN CHÍNH THÔNG BÁO  TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2017 LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN Mục đích chung của khóa học: – Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị Xem thêm…

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh xăng dầu

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU THÔNG BÁO Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “ Đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh xăng dầu”. Mục tiêu :  Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu và thực hiện Nghị định số Xem thêm…

Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản định giá bất động sản

ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN: MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH SÀN THÔNG BÁO Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức về Môi giới Bất động sản; Định giá Bất động sản; Quản lý, Điều hành Sàn giao dịch Bất động sản (Theo quyết định số: 29/2007/QĐ-BXD) –––––––––––––––– Theo Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ Xem thêm…

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ  THÔNG BÁO Về Việc Mở Lớp Bồi Dưỡng Kỹ Sư Định Giá   Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ  cấu tổ chức của Bộ xây dựng; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ Xem thêm…

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ chỉ huy nổ mìn và nổ mìn

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ chỉ huy nổ mìn và nổ mìn THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ TAY NGHỀ CHỈ HUY NỔ MÌN, VÀ THỢ NỔ MÌN, THỢ VẬN CHUYỂN VÀ THỦ KHO MÌN – Căn cứ vào Thông tư số 02/2005 /TT- BCN của Bộ Công Thương ban hành ngày 29/03/2005 về hướng Xem thêm…