LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 09 NĂM 2023

        Chương trình đào tạo         Lịch Hà Nội     Lịch TP. Hồ Chí Minh      Học phí      đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng   Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động  K1: 10/09/2023 K2: 25/09/2023 K1: 10/09/2023 K2: 25/09/2023 600.000 Khoá học Nghiệp vụ đấu Xem thêm…