LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP – CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

Chương trình đào tạo Lịch Hà Nội Lịch TP. Hồ Chí Minh Học phí đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động K1: 10/8/2019 K2: 25/8/2019 K1: 10/8/2019 K2: 25/8/2019 Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản K1: 17/8/2019 K2: 16/8/2019 K1: 17/8/2019 K2: 16/8/2019   800.000 Khóa học nghiệp Xem thêm…