LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP – CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

Chương trình đào tạo Lịch Hà Nội Lịch TP. Hồ Chí Minh Học phí đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng   Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động K1: 10/04/2021 K2: 25/04/2021 K1: 10/04/2021 K2: 25/04/2021 Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản K1: 17/04/2021 K2: 16/04/2021 K1: 17/04/2021 K2: 16/04/2021   800.000 Khóa học Xem thêm…