LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP – CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

12 Chương trình đào tạo Lịch Hà Nội Lịch TP. Hồ Chí Minh Học phí đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng   Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động K1: 10/05/2021 K2: 25/05/2021 K1: 10/05/2021 K2: 25/05/2021 Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản K1: 17/05/2021 K2: 16/05/2021 K1: 17/05/2021 K2: 16/05/2021   800.000 Khóa Xem thêm…