LỚP GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO

V.V mở lớp Tổ chức đào tạo lớp Huấn luyện Giảng viên ATVSLĐ trong cả nước

(Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016)

Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông – là đơn vị được Bộ LĐTB-XH công nhận là cơ sở đào tạo đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện, được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận huấn luyện An toàn – vệ sinh lao động theo Quyết định số 236/QĐ-ATLĐ ngày 28/8/2014 của Bộ LĐTB -XH cho nhân viên và cán bộ quản lý tại các Đơn vị, Doanh nghiệp.

Thông tin về đơn vị đăng tải trên website của Cục An toàn lao động – Bộ LĐTB-XH : www.antoanlaodong.gov.vn

Theo nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ: Bắt buộc Giảng viên An toàn VSLĐ phải có Chứng nhận Giảng viên đủ điều kiện theo qui định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *