LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 12 NĂM 2022 – CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

        Chương trình đào tạo         Lịch Hà Nội     Lịch TP. Hồ Chí Minh      Học phí      đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng   Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động  K1: 10/12/2022 K2: 25/12/2022 K1: 10/12/2022 K2: 25/12/2022 Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu Xem thêm…