Huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44

Chứng chỉ an toàn lao động theo nghị định 44 Chứng chỉ an toàn – Theo bộ lao động thương binh xã hội – yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Việt Nam đều phải có chứng chỉ an toàn lao động kể cả doanh nghiệp nước ngoài lẫn doanh nghiệp trong nước. Đối với Xem thêm…