Đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Đào tạo cấp chứng chỉ Kế toán trưởng Hành chính Sự nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  1. Mục tiêu:
  • Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức sắp xếp ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
  • Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức chung, cụ thể về kế toán trưởng doanh nghiệp.
  1. Đối tượng:
  • Đào tạo kế toán trưởng cho các đối tượng như: Phó trưởng phòng hoặc trưởng phòng kế toán, những cán bộ kế toán hiện đang làm việc và sử dụng ngân sách của nhà nước hoặc nguồn ngân sách của các thành phần kinh tế khác.
  • Những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc kinh tế;

+ Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên;

+ Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng có ít nhất 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

  1. Thời gian đào tạo:
  •  Từ 2 – 3 tháng. Gồm 13 chuyên đề theo quy định của Bộ tài chính.

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
+ Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN(, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm toán chi NSNN qua Kho bạc nhà nước
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.
+ Ôn tập và thi phần I

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân cách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc
+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Ôn tập và thi phần II
  1. Học phí: 3.300.000/ Khoá học
  2. Chứng chỉ: Do Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Học vện tài chính cấp

Lịch khai giảng: Thường xuyên mở 02 lớp/tháng .

ĐỊA ĐIỂM HỌC: Học tại các cơ sở Đào tạo đặt tại các tỉnh thành trên toàn quốc

Địa chỉ học tại Hà Nội:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

Add: P603 – Nhà C6 Khối 2 – KĐT Mỹ Đình 1- Từ Liêm – Hà Nội

Tel: (04) 6675 5506 – Fax:(04) 6287 3072

Hotline:   0989 262 484 Mrs Thuỷ

Website: http://giaoducphuongdong.edu.vn

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *