LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 06 NĂM 2024

      Chương trình đào tạo         Lịch Hà Nội     Lịch TP. Hồ Chí Minh      Học phí     đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động  K1: 10/06/2024 K2: 25/06/2024 K1: 10/06/2024 K2: 25/06/2024 600.000 Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản Xem thêm…