Đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH THÔNG BÁO Mở các khóa học đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn bồi dưỡng Hướng dẫn viên Du lịch,Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông liên kết với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo mở Xem thêm…