Lớp nghiệp vụ thư ký văn phòng

NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG THÔNG BÁO Về việc Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Thư  ký Văn phòng   Là một người thư ký, hàng ngày bạn phải giải quyết hàng núi công việc như: sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, lên kế hoạch cho Sếp …. Xem thêm…