Mở lớp thông tin thư viện điện tử

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THÔNG TIN THƯ VIỆN-ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO MỞ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN – ĐIỆN TỬ Công ty Cổ phần Giáo dục Phương Đông cùng đội ngũ giảng viên uy tín đang tổ chức đào tạo các lớp về Kỹ năng mềm về hoạt động Văn phòng như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng Xem thêm…