🔵 TẬP HUẤN AN TOÀN VẬN CHUYỂN HÀNG CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM THÁNG 12/2023

🔵 TẬP HUẤN AN TOÀN VẬN CHUYỂN HÀNG CÔNG NGHIỆP NGUY HIỂM 👉 Khai giảng : 15/12/2023 👉 Địa điểm : KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 📎 Căn cứ Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận Quy định của pháp luật về vận Xem thêm…