LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 12 NĂM 2023

      Chương trình đào tạo         Lịch Hà Nội     Lịch TP. Hồ Chí Minh      Học phí     đ/ hviên  1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động  K1: 10/12/2023 K2: 25/12/2023 K1: 10/12/2023 K2: 25/12/2023 600.000 Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản Xem thêm…