LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 05 NĂM 2024

      Chương trình đào tạo         Lịch Hà Nội     Lịch TP. Hồ Chí Minh      Học phí     đ/ hviên
 1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng
Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động

 K1: 10/05/2024

K2: 25/05/2024

K1: 10/05/2024

K2: 25/05/2024

600.000
Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

K1: 17/05/2024

K2: 16/05/2024

K1: 17/05/2024

K2: 16/05/2024

800.000

Khóa học nghiệp vụ khai hải quan

K1: 10/05/2024

K2: 23/05/2024

K1: 10/05/2024

K2 : 23/05/2024

4.500.000
Khoá học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Dự án đầu tư XD công trình

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

1.300.000

. Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

 1.700.000/

3 lĩnh vực

Bồi dưỡng và cấp Chứng nhận Nghiệp vụ định giá xây dựng ( là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư Định giá xây dựng).Theo qui định TT05/2010 ngày 26/5/2010

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

1.500.000

Khoá  Giám đốc Tư vấn quản lý dự án

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

1.500.000

Khóa học đánh giá dự án đầu tư

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

900.000
Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

 1.100.000
Bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh Bất động sản (Môi giới, định giá và quản lý điều hành sàn giao dịch Bất động sản).

 Tối:

K 1: 17/05/2024

K 2: 26/05/2024

Tối:

K1: 17/05/2024

K 2: 26/05/2024

MG: 1.500.000

ĐG: 2.000.000

QLS:1.500.000

Bồi dưỡng nghiệp vụ thợ nổ mìn, thủ kho nổ mìn, chỉ huy nổ mìn, quản lý điều hành mỏ

K1 : 15/05/2024

K2 : 25/05/2024

K1 : 15/05/2024

K2 : 25/05/2024

3.000.000
-Bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá xây dựng;-Bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá xây dựng;-Nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư XD công trình;-Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình;-Thẩm định kết quả đấu thầu;-Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

K1: 17/05/2024

K2: 26/05/2024

1.200.000
2. Lịch học lĩnh vực hành chính văn phòng
Nghiệp vụ Văn thư K1: 10/05/2024

2.500.000

Nghiệp vụ Lưu trữ K1: 10/05/2024

2.500.000

Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng K1: 10/05/2024

2.500.000

Lễ tân  Văn phòng K1: 10/05/2024

2.500.000

Nghiệp vụ Thông tin Thư viện K1: 10/05/2024

2.500.000

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính Văn phòng K1: 10/05/2024

2.500.000

Kỹ năng giao tiếp Hành chính Văn phòng K1: 10/05/2024

2.500.000

Lớp Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán K1: 10/05/2024

 1.100.000

Lowpsw kyc năng xây dựng hệ thống tài liệu, căn bản theo TCVN ISO 9001:2000 K1: 10/05/2024 2.500.000
Lớp Kỹ năng  Giám sát và phản biện xã hội K1: 10/05/2024 2.500.000
Lớp kỹ năng thẩm tra thẩm định văn bản quy phạm pháp luật K1: 10/05/2024 2.500.000
Lớp kỹ năng tổ chức hội họp, hội nghị , hội thảo K1: 10/05/2024       800.000
3. Lịch học các lớp Kế toán
Kế toán Trưởng K1: 18/05/2024      1.850.000
Kế toán Thuế

K1: 18/05/2024

K2: 28/05/2024

      680.000
Kế toán Tổng hợp

K1: 18/05/2024

K2: 28/05/2024

    1.000.000
Kế toán ngân hàng

K1: 18/05/2024

K2: 28/05/2024

     1.200.000
Kế toán thực hành sổ sách và báo cáo tài chính

K1: 18/05/2024

K2: 28/05/2024

       650.000
Lớp phòng ngừa sai phạm thuế

K1: 18/05/2024

K2: 28/05/2024

      800.000
4. Lịch học các lớp Ngoại ngữ
Lớp Tiếng Anh

K1: 18/05/2024

K2: 28/05/2024

1.200.000
Lớp Tiếng Trung

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

2.500.000
Lớp Tiếng Hàn

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

2.500.000
Ôn thi B1 chuẩn Châu Âu, TOEFL, IELIS

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

2.500.000
5. Lịch các khóa đào tạo dài hạn
Lớp Trung cấp

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

2.500.000
Lớp Liên thông

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

3.000.000
6 .Lịch các lớp nghiệp vụ sư phạm
Nghiệp vụ sư phạm dành cho trình độ trung cấp trở xuốngNghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

     1.000.000
Nghiệp vụ giáo dục mầm  non, Quản lý giáo dục mầm  non

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

    1.300.000
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề ( dạy trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề , cao đẳng nghề ) K1: 18/05/2024 1.500.000
Đào tạo lái xe
Đào tạo lái ô tô

K1: 18/05/2024

K2: 31/05/2024

    7.000.000
Đào tạo lái xe máy

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

     360.000
8. Lịch học lớp Hướng dẫn viên du lịch K1: 18/05/2024 2.500.000
9. Lịch học lớp nghiệp vụ Hàng không K1: 18/05/2024     9.500.000
10. Lịch thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ  K1: 18/05/2024 2.000.000
11. Lịch học các lớp khác
Lớp Kiểm soát viên nội bộ K1: 30/05/2024     2.500.000
Lớp kinh doanh XNK và thủ tục hải quan

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

2.500.000
Lớp nghiệp vụ phân tích tài chính

K1: 18/05/2024

K2: 30/05/2024

2.500.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *