LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP – CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

12

Chương trình đào tạo Lịch Hà Nội Lịch TP. Hồ Chí Minh Học phí

đ/ hviên

 1. Lịch học lĩnh vực Xây dựng

 

Khóa học nghiệp vụ an toàn lao động K1: 10/09/2021

K2: 25/09/2021

K1: 10/09/2021

K2: 25/09/2021

Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản K1: 17/09/2021

K2: 16/09/2021

K1: 17/09/2021

K2: 16/09/2021

 

800.000

Khóa học nghiệp vụ khai hải quan K1: 10/09/2021

K2: 23/09/2021

K1: 10/09/2021

K2 : 23/09/2021

4.500.000
Khoá học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Dự án đầu tư XD công trình K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

 

1.300.000

. Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

 1.700.000/

3 lĩnh vực

 

Bồi dưỡng và cấp Chứng nhận Nghiệp vụ định giá xây dựng ( là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư Định giá xây dựng).

Theo qui định TT05/2010 ngày 26/5/2010

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

 

1.500.000

Khoá  Giám đốc Tư vấn quản lý dự án K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

1.500.000

 

Khóa học đánh giá dự án đầu tư K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

900.000
Chỉ huy trưởng công trình xây dựng K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

 1.100.000
Bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh Bất động sản (Môi giới, định giá và quản lý điều hành sàn giao dịch Bất động sản).  Tối:

K 1: 17/09/2021

K 2: 26/09/2021

Tối:

K1: 17/09/2021

K 2: 26/09/2021

MG: 1.500.000

ĐG: 2.000.000

QLS:1.500.000

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ thợ nổ mìn, thủ kho nổ mìn, chỉ huy nổ mìn, quản lý điều hành mỏ K1 : 15/09/2021

K2 : 25/09/2021

K1 : 15/09/2021

K2 : 25/09/2021

3.000.000
-Bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá xây dựng;

-Bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá xây dựng;

-Nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư XD công trình;

-Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình;

-Thẩm định kết quả đấu thầu;

-Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

 

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

K1: 17/09/2021

K2: 26/09/2021

2. Lịch học lĩnh vực hành chính văn phòng

 

Nghiệp vụ Văn thư 10/09/2021  

 

Nghiệp vụ Lưu trữ 10/09/2021  

 

Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng 10/09/2021  

 

Lễ tân  Văn phòng 10/09/2021  

 

Nghiệp vụ Thông tin Thư viện 10/09/2021  

 

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính Văn phòng 10/09/2021  

 

Kỹ năng giao tiếp Hành chính Văn phòng 10/09/2021  

 

Lớp Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán 10/09/2021 1.100.000

 

Lowpsw kyc năng xây dựng hệ thống tài liệu, căn bản theo TCVN ISO 9001:2000 10/09/2021
Lớp Kỹ năng  Giám sát và phản biện xã hội 10/09/2021
Lớp kỹ năng thẩm tra thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 10/09/2021
Lớp kỹ năng tổ chức hội họp, hội nghị , hội thảo 10/09/2021 800.000
3. Lịch học các lớp Kế toán

 

Kế toán Trưởng K1: 18/09/2021 1.850.000

 

Kế toán Thuế K1: 18/09/2021

K2: 28/09/2021

680.000
Kế toán Tổng hợp K1: 18/09/2021

K2: 28/09/2021

1.000.000
Kế toán ngân hàng K1: 18/09/2021

K2: 28/09/2021

1.200.000
Kế toán thực hành sổ sách và báo cáo tài chính K1: 18/09/2021

K2: 28/09/2021

650.000
Lớp phòng ngừa sai phạm thuế K1: 18/09/2021

K2: 28/09/2021

800.000
4. Lịch học các lớp Ngoại ngữ

 

Lớp Tiếng Anh K1: 18/09/2021

K2: 28/09/2021

Lớp Tiếng Trung K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

Lớp Tiếng Hàn K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

Ôn thi B1 chuẩn Châu Âu, TOEFL, IELIS K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

5. Lịch các khóa đào tạo dài hạn

 

Lớp Trung cấp K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

Lớp Liên thông K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

6 .Lịch các lớp nghiệp vụ sư phạm

 

Nghiệp vụ sư phạm dành cho trình độ trung cấp trở xuống

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học

K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

1.000.000
Nghiệp vụ giáo dục mầm  non, Quản lý giáo dục mầm  non K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

1.300.000
Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề ( dạy trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề , cao đẳng nghề ) K1: 18/09/2021
Đào tạo lái xe
Đào tạo lái ô tô K1: 18/09/2021

K2: 31/09/2021

7.000.000
Đào tạo lái xe máy

 

K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

360.000
8. Lịch học lớp Hướng dẫn viên du lịch 18/09/2021
9. Lịch học lớp nghiệp vụ Hàng không 18/09/2021 9.500.000
10. Lịch thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ  18/09/2021
11. Lịch học các lớp khác

 

Lớp Kiểm soát viên nội bộ K1: 30/09/2021 2.500.000
Lớp kinh doanh XNK và thủ tục hải quan K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

Lớp nghiệp vụ phân tích tài chính K1: 18/09/2021

K2: 30/09/2021

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *