Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh an toàn lao động nhóm 4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC NHÓM 4

CHƯƠNG TRÌNH

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

( Nhóm 4 – NGƯỜI HỌC NGHỀ, TẬP NGHỀ, THỬ VIỆC)

Theo nghị định số 44/ NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

STT Nội dung huấn luyện Thời gian huấn luyện (giờ
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Kiến thức chung  về ATLĐ, VSLĐ 5 5 0 0
1 Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ tại cơ sở 1 2 0 0
2 Chính sách, chế độ về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động 1 1 0
3 Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa 2 2 0 0
4 Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở 1 1 0
II Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng hoặc tương đương 6 3 3 0
1 Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc ATLĐ, VSLĐ người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng 2 1 1 0
2 Công dụng, cách sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân 2 1 1 0
3 Cách xử lý tình huống vè các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động 2 1 1 0
III Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc được giao 4 3 1 0
1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động 1 1 0 0
2 Quy trình làm việc an toàn; quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao 2 1 1 0
3 Phối hợp làm việc tập thể 1 1 0 0
IV Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 1 1 0  
Tổng cộng 16 12 4  

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

Add  : Phòng 603,Tòa nhà C6 , Khối 2, KĐT Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội

Web : http://giaoducphuongdong.edu.vn

Mobile  : 0987 577 377 – 04 6297 0973

Email    : [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *