Nội dung chương trinh dan toàn lao động nghiêm ngặt

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG (N3) AN TOÀN NGHIÊM NGẶT


CHƯƠNG TRÌNH

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

( Nhóm 3 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC NGHIÊM NGẶT NGUY HIỂM)

Theo nghị định số 44/ NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

STT Nội dung huấn luyện Thời gian huấn luyện (giờ
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ 8 7 1  
1 Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ 1 1 1
2 Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động 1 1 0
3 Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa 2 2 0
4 Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động 1 1 0
5 Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc 3 2 1
II Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ 1.5 1.5 0  
1 Khái niệm về công việc, thiết bị làm việc 0.5 0.5
2 Các thông số cơ bản về công việc, thiết bị 0.5 0.5
3 Các đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của thiết bị 0.5 0.5
III Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ 2 2   0
1 Các yếu tố nguy hiểm, có hại 1 1
2 Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra 1 1
IV Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 6.5 4.5 2  
1 Kỹ thuật an toàn lao động 3 2 1
2 Kỹ thuật vệ sinh lao động 3 2 1
3 Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc liên quan đến công việc, thiết bị vận hành 0.5 0.5 0
V Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động 4 2 2  
VI Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 4 2 2  
  Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện 4 2 2 0
Tổng cộng 30 21 9 0

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG

Add  : Phòng 603,Tòa nhà C6 , Khối 2, KĐT Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội

Web  : http://giaoducphuongdong.edu.vn

Mobile  : 0987 577 377 – 04 6297 0973

Email    : [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *