MỞ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN – ĐIỆN TỬ

MỞ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN - ĐIỆN TỬ

Công ty Cổ phần Giáo dục Phương Đông cùng đội ngũ giảng viên uy tín đang tổ chức đào tạo các lớp về Kỹ năng mềm về hoạt động Văn phòng như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng tổ chức Hội nghị, Hội thảo; Kỹ năng Thuyết trình, Kỹ năng làm việc nhóm… Để ngày càng đáp ứng đầy đủ Xem thêm…