Lịch thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

  THÔNG BÁO V.v mở lớp hướng dẫn thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan năm 2020             Cuối tháng 3/2020, Trường Hải quan Việt Nam sẽ tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 bằng hai hình thức: thi trắc nghiệm trên máy tính trực tiếp tại nhà trường và Xem thêm…