Nội dung chương trinh dan toàn lao động nghiêm ngặt

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG (N3) AN TOÀN NGHIÊM NGẶT CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 3 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC NGHIÊM NGẶT NGUY HIỂM) Theo nghị định số 44/ NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.   STT Nội Xem thêm…

Khóa học cán bộ chuyên trách về an toàn lao động của công ty

NỘI DUNG HỌC NHÓM 2: CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN LĐ CỦA CÔNG TY CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 2 – CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN LĐ CỦA CÔNG TY;  NGƯỜI LÀM QUẢN LÝ KIÊM PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ATVSLD) (Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016  quy định về Xem thêm…

KỸ NĂNG GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ

Mở lớp Kỹ năng Giao tiếp Hành chính và Văn hóa Công sở Công ty Cổ phần Giáo Duc Phương Đông với đội ngũ giảng viên, chuyên gia uy tín, giảng dạy chuyên nghiệp tại Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Trường CĐ Nội Xem thêm…

MỞ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN – ĐIỆN TỬ

MỞ LỚP THÔNG TIN THƯ VIỆN - ĐIỆN TỬ

Công ty Cổ phần Giáo dục Phương Đông cùng đội ngũ giảng viên uy tín đang tổ chức đào tạo các lớp về Kỹ năng mềm về hoạt động Văn phòng như: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng tổ chức Hội nghị, Hội thảo; Kỹ năng Thuyết trình, Kỹ năng làm việc nhóm… Để ngày càng đáp ứng đầy đủ Xem thêm…